การจัดการคุณภาพอบรม iso คู่มือองค์กร

อบรม iso

 

อบรม iso จากการทำงานของฉันในฐานะหัวหน้าผู้ตรวจสอบกับผู้รับจดทะเบียนรายใหญ่ ฉันได้สังเกตเห็นบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งที่ประสบปัญหาในการเชื่อมโยงนโยบายและคู่มือของบริษัทกับเอกสารสนับสนุนเฉพาะสถานที่ ในการพัฒนาคู่มือสำหรับบริษัทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย องค์กรใช้สองเส้นทาง บางบริษัทสร้างคู่มือเฉพาะไซต์ไว้เป็นสำเนาคู่มือของบริษัทหรือคู่มือเฉพาะไซต์ที่แตกต่างจากคู่มือของบริษัท

อบรม iso เป็นสำเนาของคู่มือองค์กร

ที่มีการแก้ไขเฉพาะสำหรับไซต์ที่กำหนด กลไกในการประสานเอกสารเหล่านี้มักไม่ค่อยมีการกำหนดและปฏิบัติตาม ความยากลำบากในการซิงค์เอกสารเหล่านี้เกิดจากการที่คู่มือขององค์กรถูกควบคุมโดยโฮมออฟฟิศ ในขณะที่คู่มือในพื้นที่เป็นความรับผิดชอบของแผนกควบคุมเอกสารของไซต์ แนวทางที่องค์กรใช้อีกวิธีหนึ่งคือการอนุญาตให้สถานที่ตั้งดาวเทียมมีคุณภาพ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หรือนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของตนเองโดยไม่ขึ้นกับนโยบายและคู่มือของบริษัท เทคนิคนี้มักนำไปสู่การยกเลิกนโยบายและคู่มือขององค์กรและท้องถิ่น

อบรม iso และมุมมองด้านความสอดคล้องทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว องค์กรไม่ควรพบว่าตนเองมีภาระผูกพันที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกับสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านคุณภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม อบรม iso ความพึงพอใจของลูกค้า อันตรายด้านความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ของมาตรฐานที่บังคับใช้ ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของเราได้แสดงให้เห็นในจุดนี้เป็นอย่างดี นโยบายคุณภาพองค์กรและคู่มือระบุข้อกำหนดส่วนใหญ่ของมาตรฐานที่บังคับใช้

ดังที่เราเห็น ทั้งสองวิธีในการสร้างคู่มือสถานที่เป็นสำเนาคู่มือองค์กร

หรือคู่มืออิสระดูเหมือนจะไม่สามารถใช้งานได้จริง นอกจากนี้ หากบริษัทได้ใช้เวลาในการพัฒนาคู่มือแล้ว ทำไมพนักงานคนอื่นในองค์กรเดียวกันจึงควรใช้เวลามากขึ้นในการสร้างเอกสารที่คล้ายกันหรือซ้ำกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ มาดูตัวอย่างแบบจำลองคู่มือคุณภาพ อบรม iso 9001 โดยเฉพาะซึ่งสนับสนุนโครงสร้างอ้างอิงเอกสารและส่วนคำสั่งแอปพลิเคชัน ตามหลักปฏิบัติทั่วไป คู่มืออ้างอิงเอกสารประกอบภายในข้อความของคู่มือ  รับรองว่าความรับผิดชอบและอำนาจถูกกำหนดและสื่อสารภายในองค์กรตามขั้นตอนการจัดการทรัพยากรและแผนผังองค์กร

โมเดลเดียวกันนี้จะใช้ได้กับองค์กรแบบหลายไซต์สำหรับเอกสารเหล่านั้นที่ใช้ในสถานที่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น กระบวนการต่างๆ เช่น การตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร, อบรม iso 9001 ขั้นตอนการจัดการเอกสาร, ขั้นตอนการตรวจสอบ และอื่นๆ อาจเหมือนกันในทุกสถานที่ ดังนั้นจึงมีการอ้างถึงในคู่มือคุณภาพดังที่แสดงด้านบน อย่างไรก็ตาม จะเกิดอะไรขึ้นหากสถานที่ของเรามีข้อยกเว้นที่แตกต่างกัน ใช้แผนผังองค์กร ขั้นตอนการรับรู้ผลิตภัณฑ์ และเอกสารเฉพาะไซต์อื่นๆ หากเราใช้แบบจำลองข้างต้นและต้องการเก็บคู่มือทั่วไปไว้ เราต้องอ้างอิงในเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคู่มือ สอบถามที่ https://www.wwtraining.co.th/

 

This entry was posted in การศึกษา. Bookmark the permalink.