ข้อดีของงานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก ในช่วงศตวรรษที่ 17 เหล็กกล้ากลายเป็นวัสดุที่ใช้บ่อยครั้ง แม้กระนั้นไม่ใช่จนกระทั่งศตวรรษที่ 19 กับการพัฒนาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเช่นกระบวนการ Bessemer เหล็กที่กลายเป็นมวลผลิตใน manor ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเหล็กกล้าได้กลายเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกและมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์การก่อสร้างและการขนส่ง เนื่องจากเหล็กมีการบูรณาการเข้ากับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมจึงมักถูกมองว่าเป็นมาตรวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

งานโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร

เหล็กเป็นโลหะผสมหรือส่วนผสมของเหล็กและคาร์บอน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของวัสดุการผสมผสานของอัลลอยด์และอัตราส่วนต่างกันจะถูกกำหนดไว้สำหรับเหล็กชนิดต่างๆ ลักษณะเช่นความแข็งแรงความทนทานและความต้านทานต่ออุณหภูมิสามารถสร้างขึ้นจากวิธีการผลิตและวัสดุที่ใช้ในอัลลอย สำหรับการก่อสร้างอาคารและงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่เช่นสนามกีฬาตึกระฟ้าและสะพานโครงสร้างเหล็กมักใช้สำหรับโครงกระดูกที่สนับสนุน เหล็กโครงสร้างสามารถใช้ร่วมกับคอนกรีตและไม้เพื่อเสริมแรงในโครงสร้างได้ เนื่องจากความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมีมาตรฐานและข้อบังคับเฉพาะที่กำหนดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก รูปทรงขนาดองค์ประกอบและการจัดเก็บเหล็กที่ถูกต้องทั้งหมดได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ รูปร่างโครงสร้างเหล็กที่พบมากที่สุด ได้แก่ I-beam, HSS-Shape (ส่วนรูปกลวง) มุมช่องและที แท่งเหล็กแท่งและแผ่นเหล็กงานโครงสร้างเหล็กเป็นส่วนของการก่อสร้างเหล็กโดยทั่วไป คานเหล็กมาตรฐานถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการรีด (ร้อนเย็นหรืออัดขึ้นรูป) หรือวิธีการเชื่อม American Society for Testing and Materials (ASTM) ได้จัดทำมาตรฐานและระบบการตรวจสอบเหล็กโครงสร้างของสหรัฐฯ ฉลากแต่ละตัวจะขึ้นต้นด้วย A และตามด้วยตัวเลขสอง สามหรือสี่ที่จัดประเภทวัสดุตามประเภทของโลหะผสม ความแข็งแรง ความต้านทานการกัดกร่อนและลักษณะอื่น ๆ

งานโครงสร้างเหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

งานโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตมักถูกนำมาเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อความต้องการของคอนกรีตมากกว่าเหล็กและในทางกลับกันคือต้นทุนของวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าทั้งสองวัสดุใช้เป็นประจำร่วมกัน อย่างไรก็ตามข้อดีที่สำคัญของเหล็ก มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักมากขึ้นในโครงสร้างเหล็กมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCC) นอกจากนี้เหล็กโครงสร้างสามารถแบ่งย่อยได้ง่ายและสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเนื่องจากมีการเชื่อมต่อแบบเกลียวที่ใช้ในโครงสร้างเหล็ก เหล็กโครงสร้างหลายแห่งยังระบุด้วยว่า American Institute of Steel Construction (AISC) ซึ่งเป็นสถาบันเทคนิคและสมาคมการค้าที่ไม่หวังผลกำไรมุ่งมั่นที่จะทำให้เหล็กเป็นวัสดุในการเลือกอุตสาหกรรมของอเมริกา AISC ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพเหล็กที่มีโครงสร้างหลายอย่างและได้มอบทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเช่นข้อกำหนดสำหรับงานโครงสร้างเหล็กอาคารและคู่มือการใช้งานด้านการก่อสร้างเหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pvtconstruction.com/

This entry was posted in งานโครงสร้างเหล็ก, บริการ. Bookmark the permalink.