น้ำผึ้งผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

น้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสหวานซึ่งเกิดจากผึ้งที่ขยันขันแข็งจากน้ำหวานของดอกไม้ ผึ้งหลายชนิดมีส่วนร่วมในการสร้างน้ำผึ้งซึ่งต่อมาผู้เลี้ยงผึ้งเก็บรวบรวมและบริโภคโดยมนุษย์ในที่สุด น้ำหวานที่เก็บจากดอกไม้จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งโดยผึ้งด้วยความช่วยเหลือของกระบวนการเฉพาะที่เรียกว่าสำรอกจากนั้นจะถูกเก็บไว้ในรวงผึ้งภายในรังของผึ้ง แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงผึ้งส่งเสริมให้มีการผลิตมากเกินไปเพื่อให้สามารถสกัดน้ำผึ้งจำนวนมากได้โดยไม่ทำลายฝูงผึ้ง ได้รับความหวานจากน้ำตาลโมโนแซ็กคาไรด์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลฟรุกโตสและกลูโคสและมีความหวานสัมพัทธ์เช่นเดียวกับน้ำตาลทราย ประกอบด้วยคุณสมบัติทางเคมีที่น่าสนใจและเป็นสารแต่งกลิ่นที่ดี

น้ำผึ้งจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

เนื่องจากมีกิจกรรมทางน้ำต่ำถึง 0.6 บางครั้งเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย ยังคงแขวนอยู่ในน้ำผึ้งและเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารของทารกซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตได้ น้ำผึ้งถูกใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณและถูกใช้เป็นสารแต่งกลิ่นในผลไม้อาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด นอกจากนี้ยังสมควรเป็นสถานที่พิเศษทางศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการรักษาโรคต่างๆ การมีละอองเรณูและสปอร์ในน้ำผึ้งเป็นตัวกำหนดแหล่งที่มาของดอกไม้ มันถูกสร้างขึ้นโดยผึ้งเป็นแหล่งอาหาร

ในฤดูหนาวเช่นกันในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยผึ้งจะใช้น้ำผึ้งที่เก็บไว้เป็นแหล่งพลังงาน ในรังผึ้งทั่วไปจะมีราชินีที่อุดมสมบูรณ์เพียงตัวเดียวตามด้วยโดรนจำนวนหนึ่งและผึ้งงาน 20,000-40,000 ตัวซึ่งเป็นจิตวิญญาณของอาณานิคม ผึ้งงานเลี้ยงลูกและเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้ง น้ำหวานที่เก็บจากดอกไม้จะถูกเก็บไว้ในพืชผลโดยผึ้งงานก่อนแล้วจึงสำรอกออกมาภายในหวีน้ำผึ้ง ในระหว่างการหลั่งทางเดินอาหารสำรอกจะผสมด้วยดังนั้นเมื่อถึงรังจะมีคุณภาพดีที่สุด น้ำผึ้งที่เก็บไว้มีน้ำปริมาณมากดังนั้นปริมาณน้ำจึงลดลงโดยการเอาปีกของผึ้งงานออกอย่างแรง

หลังจากเก็บไว้ในหวีน้ำผึ้งแล้วจะปิดผนึกด้วยขี้ผึ้งที่หลั่งโดยผึ้งงาน

การเก็บน้ำผึ้งเป็นกิจกรรมที่มีมา แต่โบราณ ในอียิปต์โบราณใช้ในเค้กบิสกิตและอาหารบางอย่าง ชาวอียิปต์โบราณและชาวตะวันออกกลางยังใช้น้ำผึ้งในการหมักศพคนตาย ในจักรวรรดิโรมันน้ำผึ้งถูกใช้เพื่อจ่ายภาษี บางวัฒนธรรมเชื่อว่าน้ำผึ้งมีผลดีต่อสุขภาพ น้ำผึ้งถูกใช้เป็นครีมสำหรับรักษาผื่นแผลไหม้และเจ็บคอ ในศาสนาฮินดูเป็นหนึ่งในห้ายาอายุวัฒนะแห่งความเป็นอมตะ คัมภีร์พระเวทยังกล่าวถึงการใช้น้ำผึ้งในการรักษาโรค

ในวัฒนธรรมของชาวยิวน้ำผึ้งเป็นสัญลักษณ์ของปีใหม่ ในช่วงเวลานี้ชิ้นแอปเปิ้ลจะจุ่มลงในน้ำผึ้ง ยี่ห้อไหนดีและผู้คนบริโภค พวกเขาเชื่อว่าปีใหม่จะมีความสุขและหอมหวาน พระคัมภีร์ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้น้ำผึ้งเป็นอาหารเช่นยอห์นผู้ให้บัพติศมาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเคยกินน้ำผึ้ง

 

This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.