Category Archives: กระบอกลม

กระบอกลมอุปกรณ์ที่ทำงานทางกลไกเพื่อสร้างแรงรวมกับการเคลื่อนไหว

กระบอกสูบลม ซึ่งเรียกอีกอย่างว่ากระบอกลมเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานทางกลไกกระบอกลมเพื่อสร้างแรงรวมกับการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนโดยอากาศอัดแรงดันสูง กระบอกลมการทำงานทางวิทยาศาสตร์ภายในกระบอกสูบเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นแรงที่มอบให้โดยการแปลงพลังงานศักย์ของอากาศอัดเป็นพลังงานจลน์หรือพลังงานของการเคลื่อนที่พลังงานกลที่ผลิตโดยกระบอกสูบนิวเมติกทำได้เนื่องจากก๊าซอัดสามารถขยายตัวได้โดยไม่ต้องป้อนพลังงาน จากภายนอกกระบอกลม การขยายตัวซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการสร้างพลังงานจลน์ เกิดขึ้นเนื่องจากการไล่ระดับความดันที่กำหนดโดยก๊าซอัดที่มีความดันมากกว่าความดันบรรยากาศกระบอกลม การขยายตัวของอากาศยังเป็นสิ่งที่บังคับให้ลูกสูบของกระบอกสูบเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในที่สุดกระบอกสูบเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันอากาศเพื่อทำให้อากาศเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง เช่น ในเครื่องอัดอากาศ กระบอกลมทั่วไป กระบอกลม และกระบอกลมตามการออกแบบของระบบกระบอกสูบ มีแกนและลูกสูบที่ทำงาน ประเภทของกระบอกสูบรวมถึงการแสดงเดี่ยว (SAC) การทำงานสองครั้ง (DAC) และ ‘ประเภทอื่น’ รวมถึงกระบอกลมเชิงเส้นแบบไร้ก้าน (แอคทูเอเตอร์ที่ใช้ข้อต่อเชิงกลหรือแม่เหล็กในการส่งแรง) กระบอกลมกระบอกสูบไร้ก้านไม่มีแกนอยู่ด้านนอก แต่มีลูกสูบเชื่อมต่อกับแคร่ภายในกระบอกสูบ กระบอกลมไร้อากาศประเภทต่างๆ ได้แก่ กระบอกเคเบิล กระบอกลมคู่แม่เหล็ก กระบอกลม และกระบอกลมตามการออกแบบของระบบกระบอกสูบ กระบอกลมนิวเมติกสามารถใช้งานได้หลากหลาย ตัวอย่าง ได้แก่ ความสามารถในการทำงานหลายจังหวะ โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงระหว่างจังหวะ กระบอกลมการทำงานเต็มจังหวะโดยมีจุดหยุดตรงกลาง การปรับเปลี่ยนเพื่อควบคุมปริมาณการยืดและ/หรือการหดกลับของแกนลูกสูบกระบอกลมเมื่อกระตุ้นเนื่องจากมีการใช้กระบอกลมสำหรับการทำงานที่หลากหลาย ตลาดจึงมีการแข่งขันสูง Bimba Manufacturing เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับบริษัทต่างๆ … Continue reading

Posted in กระบอกลม | Comments Off on กระบอกลมอุปกรณ์ที่ทำงานทางกลไกเพื่อสร้างแรงรวมกับการเคลื่อนไหว