Category Archives: งานโครงสร้างเหล็ก

ข้อดีของงานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก ในช่วงศตวรรษที่ 17 เหล็กกล้ากลายเป็นวัสดุที่ใช้บ่อยครั้ง แม้กระนั้นไม่ใช่จนกระทั่งศตวรรษที่ 19 กับการพัฒนาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเช่นกระบวนการ Bessemer เหล็กที่กลายเป็นมวลผลิตใน manor ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเหล็กกล้าได้กลายเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกและมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์การก่อสร้างและการขนส่ง เนื่องจากเหล็กมีการบูรณาการเข้ากับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมจึงมักถูกมองว่าเป็นมาตรวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ งานโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร เหล็กเป็นโลหะผสมหรือส่วนผสมของเหล็กและคาร์บอน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของวัสดุการผสมผสานของอัลลอยด์และอัตราส่วนต่างกันจะถูกกำหนดไว้สำหรับเหล็กชนิดต่างๆ ลักษณะเช่นความแข็งแรงความทนทานและความต้านทานต่ออุณหภูมิสามารถสร้างขึ้นจากวิธีการผลิตและวัสดุที่ใช้ในอัลลอย สำหรับการก่อสร้างอาคารและงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่เช่นสนามกีฬาตึกระฟ้าและสะพานโครงสร้างเหล็กมักใช้สำหรับโครงกระดูกที่สนับสนุน เหล็กโครงสร้างสามารถใช้ร่วมกับคอนกรีตและไม้เพื่อเสริมแรงในโครงสร้างได้ เนื่องจากความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมีมาตรฐานและข้อบังคับเฉพาะที่กำหนดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก รูปทรงขนาดองค์ประกอบและการจัดเก็บเหล็กที่ถูกต้องทั้งหมดได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ รูปร่างโครงสร้างเหล็กที่พบมากที่สุด ได้แก่ I-beam, HSS-Shape (ส่วนรูปกลวง) มุมช่องและที แท่งเหล็กแท่งและแผ่นเหล็กงานโครงสร้างเหล็กเป็นส่วนของการก่อสร้างเหล็กโดยทั่วไป คานเหล็กมาตรฐานถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการรีด (ร้อนเย็นหรืออัดขึ้นรูป) หรือวิธีการเชื่อม American Society for Testing and Materials (ASTM) … Continue reading

Posted in งานโครงสร้างเหล็ก, บริการ | Comments Off on ข้อดีของงานโครงสร้างเหล็ก