Category Archives: จิตบำบัด

จิตบำบัดและการเติบโตทางจิตวิญญาณ

การมุ่งเน้นและความสนใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณในวัฒนธรรมของเราคือการหาทางไปสู่การตั้งจิต ลูกค้าให้ความสนใจในเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกในวันนี้ที่นักบำบัดจะถูกซักถามในการติดต่อทางโทรศัพท์ครั้งแรกกับลูกค้าที่คาดหวังว่าพวกเขามีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์ในการทำงานกับปัญหาทางจิตวิญญาณ ลูกค้าเหล่านี้มักจะรายงานว่าพวกเขาไม่สนใจการจิตบำบัดแบบเข้มข้นต่อพวกเขาต้องการทำงานกับจิตวิญญาณของพวกเขา คำศาสนาและจิตวิญญาณมักจะสร้างความไม่สะดวกสบายและความวิตกกังวลสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนในฐานะที่ปรึกษาทางโลกและนักจิตอายุรเวท นักบำบัดหลายคนกำลังทำให้ลูกค้าที่มุ่งเน้นจิตวิญญาณเหล่านี้ลดลงเพราะ พวกเขาทำงานภายใต้ภาพลวงตาและความเชื่อที่ผิดที่จิตบำบัดและจิตวิญญาณเป็นศาสตร์สองสาขาที่แตกต่างกันมาก นี่เป็นเรื่องน่าเสียดายเนื่องจากจิตบำบัดเป็นการสร้างจิตวิญญาณ เนื่องจากจิตบำบัดและการสร้างจิตวิญญาณใช้เป้าหมายและวิธีการที่คล้ายกันมากนักบำบัดฆราวาสจึงเป็นผู้กำกับและครูสอนศาสนาที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดในวัฒนธรรมตะวันตกของเรา กล่าวอีกนัยหนึ่งนักบำบัดไม่ควรถูกชะลอโดยลูกค้าที่สนใจในการเติบโตทางจิตวิญญาณ การแยกจิตบำบัดและจิตวิญญาณออกเป็นสองสาขาที่แตกต่างกันนั้น เป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเมื่อวิทยาศาสตร์และศาสนาแยกกันเมื่อหลายร้อยปีก่อนวิทยาศาสตร์สร้างภาษาเพื่อศึกษาโลกทางกายภาพและศาสนาโดยอ้างว่าใช้ภาษาศาสนศาสตร์ เพื่อศึกษาพระเจ้าเท่านั้นทั้งคู่ตกลงกันไม่ก้าวก่ายในอาณาจักรของกันและกัน จิตบำบัดในเวลานี้เป็นความแตกต่างที่มีประโยชน์มากในการที่จะอนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโลกทางกายภาพ โดยไม่ต้องคุกคามเทววิทยาและความเชื่อของคริสตจักรคริสเตียนโดยตรงแน่นอนว่าไม่นานก่อนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิวัฒนาการชีววิทยาและฟิสิกส์ได้คุกคาม ท้าทายมุมมองศาสนศาสตร์โบราณหลายประการของศาสนจักร แม้กระทั่งทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์และนักศาสนศาสตร์หลายคน ยังคงต่อสู้เพื่อรักษาวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณออกจากกัน โชคดีที่การวิจัยควอนตัมฟิสิกส์ยุคใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าร่วมโลกทางกายภาพของนักวิทยาศาสตร์และโลกวิญญาณของผู้วิเศษในมุมมองหนึ่งเดียวของความเป็นจริง มันเป็นความเชื่อของผู้เขียนคนนี้ว่าสาขาวิชาของจิตบำบัดและทิศทางจิตวิญญาณจำเป็นต้องพัฒนาสะพานภาษาทั่วไปที่จะช่วยให้นักจิตอายุรเวทสามารถตีความภาษาการวิเคราะห์ กระบวนการบำบัดทางคลินิกในแง่จิตวิญญาณได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง เฉพาะเมื่อมีภาษาที่เป็นเอกภาพเช่นนี้นักจิตอายุรเวทจะได้เรียนรู้ที่จะรู้สึกสบายใจกับจิตบำบัดวิญญาณและผู้อำนวยการฝ่ายวิญญาณจะถูกคุกคามจากจิตวิทยาน้อยลงบทความนี้จะสำรวจเป้าหมายและวิธีการบางอย่างของแต่ละสาขาโดยสังเขปเน้นความคล้ายคลึงกัน และแสดงให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วการสร้างจิตวิญญาณเป็นอย่างไร รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaihypnosis.com/

Posted in จิตบำบัด | Comments Off on จิตบำบัดและการเติบโตทางจิตวิญญาณ