Category Archives: ตู้ pabx

ในความต้องการของระบบ ตู้ pabx

หากคุณกำลังทำงานอยู่ที่สำนักงานขนาดเล็กขนาดกลางและใช้แผงโอกาสที่คุณอยู่ในความต้องการของระบบตู้ pabx หรือมีอยู่แล้วใช้หนึ่ง อะไร ตู้ pabx แลกเปลี่ยนสาขาส่วนตัวเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ส่วนตัวที่ใช้ภายใน บริษัท ผู้ใช้ระบบตู้สาขาจะใช้จำนวนของสายภายนอกสำหรับการใช้โทรศัพท์ภายนอก ระบบตู้สาขานอกจากนี้ยังจะเชื่อมต่อโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตในธุรกิจเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อไปยังประชาชนเปิดเครือข่ายโทรศัพท์หรือ PSTN การพัฒนาล่าสุดในระบบตู้สาขาเป็น VolP PBX ยังเป็นที่รู้จัก IP PBX ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลการส่งสาย วันนี้มีสี่ระบบตู้ pabx ที่แตกต่างกันให้เลือกคือ ตู้สาขา, Hosted / PBX เสมือน ระบบ IP PBX และโฮสต์ / เสมือนระบบ IP PBX ในสาระสำคัญก่อนที่จะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณคุณจะต้องทำวิจัยเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่บริการและวิธีการที่พวกเขาจะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณมากที่สุดของธุรกิจของคุณ . พูดคุยกับ บริษัท ต่างๆที่เชี่ยวชาญในระบบ ตู้ … Continue reading

Posted in ตู้ pabx | Tagged , | Comments Off on ในความต้องการของระบบ ตู้ pabx