Tag Archives: ขายโซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วคืออะไร

โซลินอยด์วาล์ว เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีหลักการทำงานคล้ายกับรีเลย์ ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์วาล์วจะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็กทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทำให้ครบวงจรทำงาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าทำให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอำนาจแม่เหล็กสปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับสู่ตำแหน่งปกติ จากหลักการดังกล่าวของโซลินอยด์วาล์วก็จะนำมาใช้ในการเลื่อนลิ้นวาล์วของระบบนิวแมติกส์ การปิด-เปิดการจ่ายน้ำหรือของเหลวอื่นๆ โครงสร้างของโซลินอยด์วาล์วโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง  โซลีนอยด์วาล์ว เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำการเขียนโปรแกรมผ่านไมโครโปรเซสเซอร์มาช่วยเพิ่มหน้าที่การทำงานให้มากยิ่งขึ้น หากเทียบแล้วไฟฟ้า จะเปิดปิดได้ต้องใช้สวิตซ์ ส่วนน้ำนั้นจะเปิดปิดได้ก็ต้องใช้โซลินอยด์มาช่วย วาล์วควบคุมทิศทางหรือ โซลินอยด์วาล์ว  คือ วาล์วที่ใช้ควบคุมการเปิด-ปิด โดยใช้ระบบโซลินอยด์ หรือการใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งโซลินอยด์มีแท่งเหล็กทั้งหมด 2 ชุดคือ แท่งเหล็กชุดบน และแท่งเหล็กชุดล่าง โดยเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดอำนาจเหนี่ยวนำขึ้น ทำให้แท่งเหล็กทั้งสองเกิดการดึงดูดซึ่งกัน และกัน ทำให้ระบบทำงานครบวงจร และเมื่อตัดกระแสไฟฟ้าอำนาจแม่เหล็กเหนี่ยวนำก็จะหมดไป ทำให้แท่งเหล็กกลับสู่ตำแหน่งเดิม จึงเกิดการนำไปใช้งานในระบบการเลื่อนลิ้นวาล์วในระบบนิวเมตริกส์ หรือที่เราเรียกกันว่า โซลินอยด์วาล์ว สำหรับท่านไหนที่สนใจโซลินอยด์วาล์ว ที่เด่นศักดาจัดจำหน่าย ขายโซลินอยด์วาล์ว ที่นี่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , | Comments Off on โซลินอยด์วาล์วคืออะไร