Tag Archives: ชั้นวาง

การเลื้อกใช้ชั้นวางสินค้าดีอย่างไร

การจัดวางสินค้าบน ชั้นวางสินค้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีสำคัญในการจูงใจลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ การจัดหมวดหมู่ของสินค้า ควรจัดสินค้าที่มีการใช้สอยที่คล้ายคลึงกันหรือใช้ร่วมกัน วางไว้บริเวณเดียวกัน เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม เครื่องใช้ในครัว ขนมปังสดและเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้า เครื่องใช้เด็กอ่อน เป็นต้น การติดป้ายบอกประเภทของสินค้า เพื่อให้รู้ว่าสินค้าอยู่ที่ใด เป็นการติดป้ายบอกชนิดของสินค้าตามที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการค้นหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ อาจจะติดไว้ตามผนังห้อง หรือกึ่งกลางเหนือชั้นวางของ สินค้าใดวาง ณ จุดใด ก็ควรวางอยู่เป็นประจำ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงที่วางสินค้าบ่อยเกินไป เพราะอาจจะทำให้ลูกค้าเสียเวลาค้นหาในครั้งต่อไปที่แวะเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน การติดป้ายราคาสินค้า ในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในรายละเอียดของสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ชื่อสินค้า วันผลิตและวันหมดอายุ คำแนะนำการใช้งานสินค้า ดังนั้นจะต้องติดป้ายบอกราคาเพิ่มให้กับตัวสินค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดลงไปด้วย โดยต้องติดราคาบอกไว้บนตัวสินค้าทุกชิ้นให้ ชัดเจนพอที่ลูกค้าและพนักงานเก็บเงินจะอ่านได้ ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่ขายเป็นจำนวนมาก เช่น … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , | Comments Off on การเลื้อกใช้ชั้นวางสินค้าดีอย่างไร