Tag Archives: ท่อพีอี

การป้องกันกำจัดปลวก ด้วยระบบท่อพีอี หรือ ท่อพีวีซี

ระบบ PIPE TREATMENT การป้องกันกำจัดปลวก ระบบท่อ PIPE TREATMENT คือการวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE ไว้ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงดันสูง ฉีดและพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้พื้นดินส่วนดังกล่าวเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยอยู่ หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคาร หรือบ้านเรือน โดยคำนึงถึง เมื่อครบอายุการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมี 3 ปี คือ สามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคาร หัวอัดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคาร ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดีเกินเสียหาย และมีความชื้นเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการเจาะพื้น ไม่ต้องนำน้ำยาเคมีจำนวนมาก ๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร เพื่อความปลอดภัยจากน้ำยาเคมีต่อผู้อาศัย โดยมีวิธีปฏิบัติงานตามขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง ดังนี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดิน ทาให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต เจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อพีอี ขนาดความหนา 1.9 มิลลิเมตร ตามแนวคานคอดินของ โครงสร้างบ้านทุกคานคอดินโดยใช้ระยะห่างของหัวปล่อยสารเคมีทุก ๆ … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on การป้องกันกำจัดปลวก ด้วยระบบท่อพีอี หรือ ท่อพีวีซี